Esimene raadioekspeditsioon Kihnu saarele

Kõik sai alguse 1997. aasta talvel, mil meil (ES8AF & ES8LBH) tekkis mõte teha raadioekspeditsioon Kihnu saarele. Kõigepealt helistasime IOTA komiteesse Inglismaale, kust saime teada saare kohta vajalikud tingimused, millised võetakse arvesse IOTA diplomi jaoks. Milline oli pettumus, kui meile teatati, et Kihnu jaoks ei ole eraldi indeksit ning Riia lahes asuvatele saartele on omistatud üldine indeks – EU-034. Kuid olgu - see pole peamine. Algus oli tehtud. Otsustasime, et läheme saarele 1998 aasta suvel, ilmselt juuli kuus.

Ettevalmistused tehtud, asjad pakitud ja Eesti elekterside inspektsioonist saadud erikutsung ES0K käes, võttis 9. juuli hommikul praam "Jõnn" meid oma pardale. Tunni möödudes olime juba saarel. Meie vastuvõtjaks oli kohalik päästeteenustaja Jan Joala, kes andis meie ekspeditsiooni käsutusse suurepärased ruumid – terve suvemaja pööningu ja töö läks lahti. Kõigepealt paigaldasime antennid. Tõmbasime dipooli 7 MHz-le, käepärastest materjalidest valmistasime ja panime püsti umbes 10 m masti, millele kinnitasime inverted “V”-s sagedustele 14 ja 21 MHz. Madalamale mastile kinnitasime VHF Yagi 6-el.

Seejärel pakkisime välja RIGs: isevalmistatud HF lamptransceiver 100W + PA 600W, HF trcvr YAESU FT-840 100W ja VHF KENWOOD TM-261 40W. Häälestasime ja alustasime üheaegselt tööd sagedustel nii 14 kui ka 7 MHz. Me ei ajanud taga teostatavate sidede arvu - see ju pole contest. Kuid aeg-ajalt oli siiski täielik pile-up - jõua ainult vastu võtta ja kirja panna. Vahepeal avanes hea levi 21 MHz-il. Kuid nagu selgus, meie inverted “V” 21 MHz-il ei töötanud. Situatsiooni päästis dipool, milline sobis suurepäraselt sagedustel nii 7 kui ka 21 MHz. Peamiselt töötasime 100W võimsusega, PA kasutasme väga vähe. Järgmisel päeval võis juba eetris kuulda raadioamatööride vestlusi sellest, et kellelegi oli õnnestunud sidet pidada ES0K-ga. Paljud neist tundsid elavat huvi meie ekspeditsiooni vastu, esitati küsimusi meie QTH ja aparatuuri kohta.

Pöörates antenni, pidasime sidet sagedusel 145 MHz ES1-ES6 ja ES8 piirkondade raadioamatööridega, samuti lätlastega Salacgrivast - YL2KF, YL3GAC ja Riiast – YL2GC ja YL3AG. Kahjuks ei vastanud ES0 ja ES7. Sagedusel 7 MHz vastasid Eesti jaamadest meie CQ-le ES1BH, ES2LTJ, ES4AAO, ES6CO, ES8AH, ES2AAG/8 samuti Waldek DJ0/ES5IB. Laupäeval ja pühapäeval (11.-12.07) sidede arv langes - sel ajal toimus IARU contest. Sellegipoolest jõudsime nelja ja poole päeva jooksul läbi viia 1414 QSO 67 DXCC maaga.

Kokkuvõtteks leidsime, et saavutasime endale võetud eesmärgi. Täname südamest Jan Joalat sooja vastuvõtu eest Kihnus, samuti eriline tänu toetusgrupile: Harrile ES8IJ ja Leole ES8SX, kes tagasid operatiivse side ekspeditsiooniga ja Akole ES8AY – kes aitas vormistada meile kutsungit ning andis lahkelt kasutada Yagi antenni.

Nägemiseni, Kihnu!

Jaroslav ES8LBH

P.S. Esimene QSL saabus juba järgmisel päeval pärast mandrile naasmist.


Kiri IOTA Komitee presidendile

Mr Martin Atherton, G3ZAY,
IOTA Committee Chairman

Dear Sir,

Last summer, on 9-13 July, we (ES8AF and ES8LBH) were active as ES0K from Kihnu island (Gulf of Riga, Baltic Sea, IOTA EU-034, WW Loc KO18XC). During this expedition we had 1414 QSO with 67 DXCC countries on 40, 20, 15 and 2 m bands. Our equipment were: home-made tube trcvr, PWR 100 W + PA 800 W (worked on 20 m, SSB), YAESU trcvr FT-840, PWR 100 W (worked on 40 & 15 m, SSB), KENWOOD trcvr TM-261A, PWR 40 W (worked on 2 m, FM); antennas were: dipole (40 & 15 m), inverted "V" (20 m), 6-el Yagi (2 m).

Estonia has only two IOTA indexes – EU-034 (for the group of islands in the Gulf of Riga) and EU-149 (Prangli island). We would like to start a good tradition – annual expeditions of ES0K to Kihnu island. Also, we’d like to get an independent IOTA index for Kihnu island. This island is very original, even for Estonia. It is the largest island (16.38 sq.km) in the Gulf of Riga. It is 10.2 km from the mainland. There are four villages and about 600 inhabitants. The oldest historical document stating the existence of Kihnu island dates from 1386. The island was inhabited already in 15th century, a church was built in 1642. The islanders have been mainly occupied with fishing, seafaring, the women with agriculture. Their ethnic origin is becoming evident even today in the dialect, clothing, folk songs and wedding costumes. The Kihnu is an island for tourists, it has three tourist farms, camping, boat and bicycle rental. In Linaküla there is a heritage museum, school, cemetery and a community centre. On Pitkana Cape near Rootsiküla there is 32 meter-high lighthouse, that was built in 1865. Around Kihnu there are many islets, on the island many pine-covered moorlands, sandy areas and coastal meadows.

Could you tell us, how to get for Kihnu island independent IOTA index, please? What we need to do for it? What’s about our chances?

Sincerely yours,
Yaroslav Shebarshin, ES8ABX (ex ES8LBH)

*) Vastus jäi saamata. :-(
ES8AS (ex ES8LBH, ES8ABX)Tänu sellele ja järgnevatele ekspeditsioonidele 2000 aastal omistati saarte grupile eesotsas Kihnu saarele (sh ka Edikrava laid, Imutlaid, Kullilaid, Manilaid, Ruhnu, Sangelaid, Selglaid, Sillalaid, Sorgu, Umalaid) uus IOTA indeks – EU-178.