Pärnu raadioamatöörid

PÄRNU RAADIOAMATÖÖRID AASTATEL 1960-1990

Peale Teist Maailmasõda soikus raadioamatööride tegevus Pärnus kuni 1959. aastani. Teadaolevalt tegutses alates 1957. aastast Pärnus vaid üks kuuldejaam, mille kutsung oli UR2-22580 ja mis kuulus E. Ollo'le, asukohaga Kalevi tän. 51A.

Esimese amatöörina Pärnu linnas alustas 1960. aastal tegevust Vaino Kallas - ES8HN (UR2RHN, UR2HN). Samal ajal tegutses Pärnumaal, Tihemetsa Tehnikumi juures väga aktiivselt kollektiivjaam UR2KAX , kus eestvedajaks oli tollal juba tuntud amatöör Endel Kärblane - UR2BZ. 1962. aastal sai jaamaloa Heldur Must - ES8LG, ning 1963. a. Mihkel Hiiemäe ES8LZ ja Ahto Noor - UR2MU. 1963. aastal tulid Tartust Pärnu elama Ilmo Juksaar - UR2CQ, Esko Riive - ES8CO ja Ado Kullamaa - ES8FI. Tallinnast tuli Pärnu Silvar Vesingi - ES8EV.

1963. aastal tegutses Pärnus juba 8 raadioamatööri ja Pärnu Tehniliste Spordialade Klubi "Kajakas" juurde moodustati Raadiospordi sektsioon. Sektsiooni tööd juhtima valiti kolmeliikmeline juhatus, mille esimeheks valiti Vaino Kallas - UR2HN.

Siitpeale hakkas raadioamatööride arv jõudsalt kasvama. 1970. aastal oli nimekirjas juba 18 ja 1975. aastal 26 kutsungit omavat raadioamatööri. Jõudumööda võeti osa võistlustest ja korrldati ka ise vabariiklikke "LL-miniteste". Tegutsemist alustasid kuuldejaamad ja kaheksakümnendate alguseks ulatus nende arv paarikümne ringi.

1974. aastal täitus 50 aastat esimese amatöörside toimumisest Eestis. Kuna see sai teoks Pärnust, siis andis tollane Tehniliste Spordialade Klubi Pärnu raadiosektsioon välja juubelidiplomi. Viimane oli valmistatud tekstiilil ja selle saamiseks oli vaja töötada kõigi tolle aja vabariigi rajoonidega ning vähemalt kolme Pärnu raadioamatööriga. Diplomi alumisele, tühjale alale kanti diplomi saaja kutsung,

Peale jaamakutsungit omavate HAM-ide alustasid seitsmekümnendate alul aktiivselt tegevust raadioorjenteerujad. Nende eestvedajaks oli Heino Põlluäär. Kaheksakümnendate alul võis Pärnu välja panna juba kaks "rebasejahi" võistkonda. Neil aastatel korraldati Pärnumaal ka mitmed ülevabariiklikud "rebasejahi" võistlused.

Pärnu amatööride hulgas ei olnud neil aastatel vabariigi juhtpositsioone omavate raadioamatööride hulka kuulujaid. Küll aga saavutasid Ilmo Juksaar (CQ) Esko Riive (CO) üsna märkimisväärseid tulemusi meteorsidede pidamisel.

Detailselt ei ole Pärnu Raadioamatööride (nii kui vabariigi amatööridegi) ajalugu ja nende tegemisi seni kirja pandud. Küll aga vääriks see tegemist. On ju see osakene meie vabariigi tehnikaajaloost.

PÄRNU RAADIOAMATÖÖRID AASTATEL 1960-1990

Nimi
Sündinud
UR kutsung
ES kutsung
Alustas
Spordi-järk.
Esko Riive
1939
UR2CO
ES8CO
1957
MK
Ilmo Juksaar
1934
UR2CQ
.
1958
MK
Endel Kärblane
1930
UR2BZ
.
1958
I
Vaino Kallas
1927
UR2HN
ES8HN
1960
MK
Ado Kullamaa
1930
UR2FI
ES8FI
1961
MK
Heldur Must
1937
UR2LG
ES8LG
1962
I
Mihkel Hiiemäe
1944
UR2LZ
ES8LZ
1963
MK
Silvar Vesingi
1933
UR2EV
ES8EV
1966
I
Ismar Nigula
1932
UR2CS
ES8CS
1964
I
Kalle Noor
1939
UR2MU
.
1965
.
Ahto Kallastu
1931
UR2PI
ES8PI
1968
MK
Ardi Õunapuu
1963
UR2RGE
.
1988
.
Heino Põlluäär
1937
UR2TAO
.
1969
.
Leonid Kretško
1949
UR2TDS
ES8SX
1969
.
Keo Kurrot
1932
UR2RBG
.
1966
.
Jakob Lossman
1940
UR2JX
.
1965
.
Kalju Vahtra
1949
UR2RP
.
1971
I
Mart Karge
1939
UR2RBN
.
1971
I
Heino Andreste
1944
UR2RBR
.
1971
I
Eduard Šulgin
1942
UR2RK
ES8RK
1969
I
Heldur Aade
1946
UR2RDL
ES8RD
1971
.
Ants Oitsalu
1941
UR2RFY
ES8RY
1972
MK
Aare Sillaots
1936
UR2RDF
ES8AAA
1971
.
Taivo Vaik
1940
UR2RAK
ES8AAD
1974
.
Aleksandr Lebedev
1953
UR2RAF
ES8AF
1975
.
Ako Põhako
1946
UR2RAY
ES8AY
1980
MK
Aare Peetson
1950
UR2RBE
ES8AH
1981
.
Sergei Anufriev
1964
UR2RDU
.
1981
.
Mihkel Naissoo
1941
UR2REF
ES8EF
1986
.
Kalle Lumera
1947
UR2RBL
.
1984
.
Vello Perk
1946
UR2ET
ES8ET
1964
.
Arved Põldeots
1950
UR2RBF
ES8AAB
1983
.
Enn Eriste
1953
UR2RAU
ES8AAI
1983
.
Priit Põhako
1971
UR2RHY
ES8HY
1987
.
Tõnu Naissoo
1970
UR2RIT
ES8AAT
1987
.
Väino Tomingas
UR2-2285
-
-
MK

73'! - ES8HN